Forumindex Socialpolitiskt och Socialjuridiskt Forum
Ett forum för att diskutera socialpolitik och ställa socialjuridiska frågor
 
 Vanliga frågorVanliga frågor   SökSök   MedlemslistaMedlemslista   AnvändargrupperAnvändargrupper   Bli medlemBli medlem 
 ProfilProfil   Logga in för att läsa dina meddelandenLogga in för att läsa dina meddelanden   Logga inLogga in 


Förlorade mof fk i förvaltningsrätten (sjukersättning)

 
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> JURIDIK: Sjukersättning och aktivitetsersättning
Föregående ämne :: Nästa ämne  
Författare Meddelande
vadåRegistreringsdatum: 18 juni 2012
Inlägg: 52
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2013-01-26 12:25:08    Rubrik: Förlorade mof fk i förvaltningsrätten (sjukersättning) Svara med citat

Jag fick i veckan avslag på min sjukersättning i förvaltningsdomstolen.
Trots att min behandlande läkare samt en specialist som gjort utredningen klart och tydligt beskrivit mina problem och att jag var medicinskt färdigutredd och att det medicinskt inte finns nåt att göra.

Arbetsförmedlingen har efter 4 år med ihärdiga ansträngningar kommit fram till att de har uttömt alla sina möjligheter genom arbetslivsinriktad rehablitering, Samhall mm, Till och med Samhall hade skrivit att de inte har nåt jobb till mig nu, och troligen inte i framtiden pga mina medicinska problem.

Jag har arbetsprövat på många olika platser hos min fd arbetsgivare (ca 10 år) också i hemmet som inte fungerade.

Förvaltningsrättens bedömning.

Förvaltningsrätten går på kassans linje och avslår mitt överklagande.
Förvaltningsrätten gör den bedömningen att:
1. Arbetsförmedlingen har inte erbjudit mig att pröva någon form av arbete i hemmet.
2. Försäkringsmedicinska rådgivaren diskuterat rehabliteringsinsatser, såsom t.ex. kognetiv beteendeterapi.

Förvaltningsrätten anser mot bakgrund av ovanstående att underlaget i målet inte styrker xxxxxxx xxxxxxxxx arbetsförmåga i dagsläget är nedsatt på ett sådant sätt att han kan beviljas sjukersättning tills vidare.................................

Jag tycker att Förvaltningsrättens bedömning är väldigt konstig med tanke på( RÅ 2008 ref 15 ) Försäkringskassan överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom och fastställa länsrättens dom. Försäkringskassan anförde i huvudsak följande. Frågan i målet är om en försäkrad som på grund av sjukdom endast kan klara ett fysiskt lättare, icke ryggbelastande arbete med begränsad stressexposition ska anses ha sin arbetsförmåga nedsatt i förhållande till sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. - Vid bedömningen av vad som är ett normalt förekommande arbete måste åtskillnad göras mellan lämpliga arbeten och anpassade arbeten. Att alla normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden inte är lämpliga för en viss person, med hänsyn till dennes medicinska besvär, innebär inte att personen i fråga endast kan klara sådana anpassade arbeten som inte kan anses som normalt vanligt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. För den som exempelvis har ryggbesvär är naturligtvis ryggbelastande arbeten inte lämpliga - och det finns således inte anledning att bedöma arbetsförmågan i förhållande till ryggbelastande arbeten - men detta innebär inte att personen i fråga endast kan klara anpassade arbeten. - Med arbeten som är så anpassade att de inte kan anses vara normalt förekommande på arbetsmarknaden bör främst avses sådana anställningar som tillkommit i syfte att bereda personer som av medicinska skäl inte kan klara ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete möjlighet till sysselsättning. Som exempel på anpassade arbeten kan nämnas anställningar inom Samhall, trygghets- och utvecklingsanställningar samt offentligt skyddade anställningar. Vidare bör arbeten som är så specifikt anpassade efter en persons medicinska besvär att de endast finns i mycket begränsad utsträckning naturligtvis inte anses som normalt förekommande (jfr Försäkringskassans Vägledning 2004:9 Sjukersättning och aktivitetsersättning, avsnitt 6.5). När en person, på grund av sina medicinska besvär, endast klarar några av de här uppräknade typerna av arbeten krävs att en anställning faktiskt erbjuds honom eller henne för att Försäkringskassan ska kunna neka personen sjukersättning. I avvaktan på en sådan anställning bör sjukersättning beviljas (jfr prop. 1996/97:28 s. 17 f.). - Med hänsyn till K.J:s ålder vid tidpunkten för Försäkringskassans beslut finns det inte anledning att beakta andra skäl än rent medicinska vid bedömningen av hennes rätt till sjukersättning (jfr a. prop. s. 27 samt Kammarrättens i Sundsvall dom den 17 februari 2000 i mål nr 678-1999). - Mot bakgrund av vad försäkringsläkaren och specialisten i kirurgi och ortopedi Claes Olesen framhållit och då den typ av arbeten som K.J. bedömts klara bör betraktas som allmänt förekommande på arbetsmarknaden är K.J. inte berättigad till mer än halv sjukersättning för perioden september 2004 - augusti 2005.

FK själva har inte själva gjort någon medicinsk utredning på mig, de har heller inte kommit med förslag om vad jag ska göra för jobb hemma.

Fråga.
Är det svårt att prövningstillstånd t ill kammarrätten ?
Ska jag hänvisa till RÅ 2008 ref 15 ?
Finns det någon annan bra vägledande dom att hänvisa till ?


Mvh/vadå
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Hans HedströmRegistreringsdatum: 29 januari 2012
Inlägg: 226
Ort: Oxelösund

InläggPostat: 2013-01-27 23:39:19    Rubrik: Överklagande Svara med citat

Utan att vara väl insatt i ditt ärende är det svårt att säga hur du ska argumentera i överklagan till kammarrätten och vilka eventuella prejudikat som kan åberopas.

Om du hänvisar till en dom bör du så kortfattat som möjligt ange vilka exakta formuleringar i den som du anser överensstämma med din situation. Plocka ut de stycken ur förvaltningsrättens dom som du anser är felaktiga och bemöt dem sakligt en i taget. Undvik mer allmänt hållna formuleringar och absolut inget långrandigt och personligt tyckande!

Rent allmänt är det inte lätt att få prövningstillstånd och för en utomstående är det svårt att spekulera över dina chanser.

Hans
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
vadåRegistreringsdatum: 18 juni 2012
Inlägg: 52
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2013-01-28 12:23:15    Rubrik: . Svara med citat

Tack för svaret Hans.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
vadåRegistreringsdatum: 18 juni 2012
Inlägg: 52
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2013-02-08 11:26:16    Rubrik: Vägledande dom RÅ 2008 ref.15 Svara med citat

Question är inte RÅ 2008 ref. 15 vägledande efter 1 juli 2012 ?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Hans HedströmRegistreringsdatum: 29 januari 2012
Inlägg: 226
Ort: Oxelösund

InläggPostat: 2013-02-09 10:47:24    Rubrik: Ang. RÅ 2008 ref.15 Svara med citat

Lagändringen som trädde i kraft 1 juli 2012 avser 27 kap. 48 § och 28 kap. 8 § SFB och avser dem som efter 180 dagar med sjukpenning söker ersättning under ytterligare tid, inte primärt reglerna för rätten till sjukersättning, vilka finns i 33 kap. 5-6, 10-12 §§ SFB och där sägs att Försäkringskassan ska "...beakta den försäkrades förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden".

Samtidigt sägs det i utskottets ställningstagande 2011/12:SfU14 "Utskottet noterar i detta sammanhang att det finns ett avgörande av Regeringsrätten den 8 april 2008 (mål nr. 7437-06) som avser lagstiftningen före den 1 juli 2088. Avgörandet rör således bedömningen av rätten till sjukersättning men i förhållande till en lagstiftning som var likalydande med den som gällde för bedömning av rätten till sjukpenning".

Dom 7437-06 (RÅ 2008 ref 15) bör alltså kunna ge vägledning vad gäller begreppet "normalt förekommande arbete", men kravet är naturligtvis att det inte finns några tveksamheter i dina läkarutlåtanden om varaktigheten, även om det inte kan krävas livslång nedsättning av arbetsförmågan. Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Kammarrätten så lämpligtvis jämför du din situation med den som K.J. hade i Kammarrättens dom 2006-10-03 Mål nr 2407-05 och anger vilka faktorer du vill åberopa i den domen, som också innehåller länsrättens dom i sin helhet.

När du ska överklaga ett ärende bör du även studera de vägledningar som Försäkringskassan producerar och i ditt fall är det Vägledning 2004:9 Ver. 15 som gäller.
Visst intresse kan en färsk rapport från 2013-01-14 ha med beteckningen Metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen - slutrapport.

Det kräver mycket arbete om man vill ha rimlig chans till framgång och tyvärr finns det inga genvägar!
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
vadåRegistreringsdatum: 18 juni 2012
Inlägg: 52
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2013-02-10 11:21:11    Rubrik: sjukersättning Svara med citat

Tack för dina svar Hans ! Det får mig att förstå jurediken lite lite bättre.

Jag anser själv att jag har gjort precis allt som kan begäras av mig. Jag har arbetsprövat i ca 15 år inom och utanför min fd arbetsgivare också inom kommunen... En dom i länsrätten i miten på 2000 talet kom man fram till att min arbetsskad förvärrats och att jag inte ens kunde fortsätta med det arbete jag omplacerats till... Ny rehab påbörjades med arbetsprövningar mm. Tillslut hade arbetsgivaren gjort allt och kunde lagligt säga upp mig (uttömt alla möjligheter) som det heter. Jag skrivs in på Arbetsförmedlingen och efter en 4 år lång utredning med lönebidrag, samhall bla bla bla bla kommer också af fram till att de uttömt all arbetslivsinriktad rehabilitering också läkarn har samma uppfattning. Men självklart inte fk.

Men så ser jag av en slump försäkringskassans skyldigheter. Kap 30

Försäkringskassans skyldigheter

8 § Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.


9 § Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att- den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs, och
- de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

Fråga ! fk var med några gånger efter domen 2005 när ny arbetsprövning påbörjades men försvann snart.. jag blev uppsagd och en tvist mellan mig och min arbetsgivare uppstod. Facket tyckte som arbetsgivaren, att arbetsgivaren gjort allt.

Långsökt fråga kanske. Men nåt av fk:s skyldigheter har jag inte sett. Skulle jag kunna använda just detta mot fk att fk inte gjort nåt av deras skyldigheter som framgår i Kap 30. § 8 § 9 Question . Fk har heller aldrig deltagit i af:s utredning. ?Jag har läst de få dokument som fk skrev under den tid de var med och det är ljusår från deras skyldigheter. Fk själva har heller aldrig kommit med förslag på vad jag ska arbetspröva.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Hans HedströmRegistreringsdatum: 29 januari 2012
Inlägg: 226
Ort: Oxelösund

InläggPostat: 2013-02-10 14:38:47    Rubrik: Fk:s skyldigheter Svara med citat

Det står många vackra ord i lagstiftningen, men se dem som nyårslöften när det gäller Försäkringskassan! Färskvara med kort datum och till intet förpliktigande. Om de gjort något inte allt för allvarligt fel kan man be JO fya dem, mycket mer finns oftast inte att göra.

Din uppgift är att styrka nedsatt arbetsförmåga, inte betona vilka fel Försäkringskassan gjort, såvida det inte handlar om t.ex. utelämnande av väsentliga fakta i beslutsunderlaget eller liknande. Din arbetsförmåga ska bedömas utifrån de faktiska åtgärder och utredningar som gjorts och om ytterligare rehabförsök är meningsfulla. Om Försäkringskassan inte uppfyllt sina skyldigheter i 30 kap. så varken ökar eller minskar det din arbetsförmåga ur juridisk synpunkt.

Om inblandad expertis anser att alla möjligheter är uttömda ska domstolen värdera ditt bevismaterial i förhållande till Försäkringskassans argumentation för att bedöma vem som lyckats styrka sin sak bäst. Studera och fundera över 4 § och 34a § i Förvaltningsprocesslag (1971:291) !
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
vadåRegistreringsdatum: 18 juni 2012
Inlägg: 52
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2013-02-11 14:21:07    Rubrik: Fk:s skyldigheter Svara med citat

Hej Hans ! Tack för dina kloka svar. Jag har nu skrivit ett utkast till ett överklagande.

Nu till min fråga. Det är inte så att du har en mail som jag skicka det till så du kan skumma genom det och se om jag är på rätt väg. Om du vill och har möjlighet förstås.

Jag kan också lägga ut det här på sidan men då förstås med maskade namn.

Mvh/vadå
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Hans HedströmRegistreringsdatum: 29 januari 2012
Inlägg: 226
Ort: Oxelösund

InläggPostat: 2013-02-11 16:00:24    Rubrik: Överklagande Svara med citat

Hej!
Du kan använda hans@oxelhans.com som för övrigt finns på min nya hemsida http://www.oxelhans.com
Hans


Senast ändrad av Hans Hedström den 2013-02-11 19:05:24, ändrad totalt 1 gång
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
vadåRegistreringsdatum: 18 juni 2012
Inlägg: 52
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2013-02-11 17:58:44    Rubrik: överklagande Svara med citat

Hej Hans ! jag försökte precis skicka mail till den nämnda e-adressen men det gick inte. Är du säker på att den är rätt ? för övrigt har du en mycket intressant hemsida som jag ska studera hela kvällen. Kanske hittar jag då email adressen där annars så får du gärna ge ut den en gång till.

mvh/vadå
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Hans HedströmRegistreringsdatum: 29 januari 2012
Inlägg: 226
Ort: Oxelösund

InläggPostat: 2013-02-11 19:03:52    Rubrik: Fel domain Svara med citat

Ursäkta!

Det ska vara hans@oxelhans.com
Jag har nyligen hyrt in mig på en server i USA och lagt upp min hemsida på egen domain där. Den består till stor del av länkar, men är utmärkt som startsida.

(Felet är rättat nu för säkerhets skull)

Hans
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
vadåRegistreringsdatum: 18 juni 2012
Inlägg: 52
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2014-11-18 12:14:07    Rubrik: Jag vann och har nu min sjukersättning Svara med citat

Jag har nu äntligen vunnit och fått min sjukersättning… Jag fick min behandlande läkare som forskat i min sjukdom samt en mycket känd professor som också forskar att vittna muntligt..Detta tillsammans med en väldigt skicklig försäkringskonsult som körde över fk totalt i förvaltningsrätten.

Jag vill tacka er alla här på forumet, speciellt Hans för hans obeskrivbara hjälp.… Jag kommer självklart fortfarande vara här och läsa och följa andras kamp.

Mvh/vadå
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Hans HedströmRegistreringsdatum: 29 januari 2012
Inlägg: 226
Ort: Oxelösund

InläggPostat: 2014-11-18 17:10:12    Rubrik: Godkänd sjukersättning Svara med citat

Roligt att höra om din framgång! Det är sällan någon hör av sig och berättar hur det gått i processandet mot Försäkringskassan.

Med vänlig hälsning
Hans
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
Maria BengtssonRegistreringsdatum: 06 februari 2012
Inlägg: 188

InläggPostat: 2014-11-18 17:55:46    Rubrik: Svara med citat

GRATTIS vadå!
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Admin1
Site Admin


Registreringsdatum: 28 januari 2012
Inlägg: 215

InläggPostat: 2014-11-19 00:11:18    Rubrik: Underbara nyheter Svara med citat

Härligt att du gav FK en rejäl snyting. Jag instämmer, Hans Hedström är en klippa och hans materiella och processrättsliga juridiska kunskaper lär vålla FK och andra myndigheter problem fler gånger.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> JURIDIK: Sjukersättning och aktivitetsersättning Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Skapa forum | Supportforum | Användarvillkor | Integritetspolicy | Cookiehantering | Kontakta oss |
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2005
Sidan tog 0.07 sekunder att ladda.