Forumindex Socialpolitiskt och Socialjuridiskt Forum
Ett forum för att diskutera socialpolitik och ställa socialjuridiska frågor
 
 Vanliga frågorVanliga frågor   SökSök   MedlemslistaMedlemslista   AnvändargrupperAnvändargrupper   Bli medlemBli medlem 
 ProfilProfil   Logga in för att läsa dina meddelandenLogga in för att läsa dina meddelanden   Logga inLogga in 


Ansöka om livränta på nytt

 
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> JURIDIK: Fastställande av rätten till arbetsskadeersättning
Föregående ämne :: Nästa ämne  
Författare Meddelande
RederjkaRegistreringsdatum: 30 juni 2014
Inlägg: 5

InläggPostat: 2014-10-09 01:09:26    Rubrik: Ansöka om livränta på nytt Svara med citat

Hejsan,

Jag har ansökt om livränta och fått två avslag, både på första ansökan och på omprövning.
Avslag bygger mest på en felaktig formulering i några läkarjournaler om hur länge min sjukdom har varit aktiv (dessa formuleringar motsägs av journalföringen, men det bryr sig inte Försäkringskassan om, trots att jag har påpekat detta), och det finns även ett flertal journaler som stödjer min rätt till livränta som Försäkringskassan inte hämtat ut och använt i sin bedömning.

Jag funderar därför på om det är möjligt att, istället för att överklaga till Förvaltningsrätten i detta skede, helt enkelt skicka en en ny ansökan om livränta, där jag lägger till de läkarutlåtanden som fattas, samt utesluter de journaler som innehåller felaktig journalföring?
Det finns nästa hundra sidor med journaler och utlåtanden och mer än nog med underlag för bedömning.

Är detta möjligt eller kan FK hämta in journalerna från mitt avslutade livräntefall och använda sig av dem igen, även fast jag inte ger dem godkännande att fritt hämta in journaler?

Tack för hjälpen!
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Maria BengtssonRegistreringsdatum: 06 februari 2012
Inlägg: 188

InläggPostat: 2014-10-10 21:24:18    Rubrik: Hej Svara med citat

De läkarjournaler som FK haft tillgängligt i sina hitintills två avslag, hur har de fått tag i dem?

Jag känner mig inte behörig besvara de juridiska aspekter Du väcker i din förfrågan här, men det finns det andra som är. Admin1 har skrivit en del om bevisvärdering på detta forum. Sök upp och läs det i väntan på att annan forummoderator förhoppningsvis skriver ett svar.

Hade Du någonsin kontakt med Erik W--d?

Med vänlig hälsning / Maria Bengtsson.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Hans HedströmRegistreringsdatum: 29 januari 2012
Inlägg: 226
Ort: Oxelösund

InläggPostat: 2014-10-10 21:56:32    Rubrik: Livränta Svara med citat

Hej!
Utan närmare insyn i det enskilda ärendet är det svårt att bedöma vilka möjligheter till framgång det finns, men viss risk finns att Försäkringskassan avvisar en förnyad ansökan vilket talar för att du bör överklaga till förvaltningsrätten. Då har du möjlighet att påvisa formella handläggningsfel och presentera ytterligare bevisning.

Eftersom du ansöker om en förmån ska du presentera den bevisning du vill åberopa, inte Försäkringskassan. Se 22 § Förvaltningsprocesslag (1971:291).

Angående rätten att åberopa läkarjournaler har Försäkringskassan stora befogenheter enligt 110 kap. 13-14 §§ Socialförsäkringsbalken oavsett vad du tycker om detta. De journaler som redan ingår i processmaterialet torde Försäkringskassan med all säkerhet använda sig av om de inte avvisar en förnyad ansökan.

Hans
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
RederjkaRegistreringsdatum: 30 juni 2014
Inlägg: 5

InläggPostat: 2014-10-14 07:18:02    Rubrik: Svara med citat

Hej Maria och Hans!

Tack så hemskt mycket för era svar.

Maria: Läkarjournalerna har hämtats ut av försäkringskassan. Jag har tittat lite mer på det efter att jag skrev mitt inlägg och jag antar att de har rätt att hämta ut de journaler de behöver.
Jag har haft kontakt med Erik och han hjälpte mig att formulera mina ansökan om omprövning.

Hans:
Så som jag har förstått lagen genom att läsa Vägledning 2003:04 "Förmåner vid arbetsskada", så har man rätt att skicka in en ny ansökan om livränta så länge ansökan inte behandlats i domstol.
Har ansökan behandlats i domstol så måste man dock ansöka om en ny tidsram eller med ny information (ny diagnos, nya underlag), för att FK ska pröva ansökan igen.

Det är på grund av detta som jag är fundersam över att ta det till Förvaltningsrätten. Förlorar jag så antar jag att jag har små möjligheter till en ny ansökan.

När jag ansökte om livränta var jag väldigt naiv och hade ingen kunskap om hur otroligt noga och tydlig ansökan måste vara. Jag tror att jag förlorade en del på det.
Nu har jag en helt annan koll på FKs metoder och språk och då kan det kanske vara en fördel.

Men något som kanske talar för Förvaltningsrätten är att de kanske är mycket mer noga med tillämpningen av lagen?
FK verkar bara scanna av underlaget på vad de än kan hitta, hur litet som helst, som talar emot och i mina utlåtanden och överklagan verkar de inte ens ha undersökt den bevisning jag presenterat.
De verkar heller inte använda sig av en helhetsbedömning, utan den strängare lagen från innan lagändringen 2002 där hög grad av sannolikhet tillämpades. Hittar de en enda anledning till avslag så avslår de.

Jag misstänker att min överklagan också blivit bortdribblad för att de vill få undan dem innan årslutet. Jag ringde FK och frågade vad som hände eftersom beslutet var försenat och fick veta att de låg avsevärt efter och hade skickat min omprövan till en annan stad för bedömning eftersom de inte hann med.
Handläggaren ringde mig ena dagen och sa att hon just tagit emot min omprövan och berättade att de låg hemskt mycket efter, dagen efter skickade hon ut ett beslut att dom inte ändrar avslag.

Jag funderar till och med på om det är smartare att skicka in en ny ansökan efter 1 Januari 2015 eftersom det då är nytt budgetår.
Har hört att det kan vara lättare att få igenom saker hos FK då eftersom budgeten är ny.

Det jag sett i handläggningen hos FK är att de i mycket struntat i Övervägande skäl och en helhetsbedömning (mitt sjukfall uppkom efter lagändringen 2002).
De har istället vid flertal tillfällen använt sig av "hög grad av sannolikhet"-begreppet, som tillhörde den tidigare lagen.

Försäkringsläkaren har bland annat också bekräftat att min sjukdom "med hög grad av sannolikhet" uppkommit av mitt arbete och att underlaget är tillräckligt för att bekräfta detta, men sedan har handläggarna använt symptomen på sjukdomen som psykosociala yttre faktorer som skulle ha skapat själva sjukdomen. Mycket märkligt och helt medicinskt felaktigt.

De har även använt en eller två journalanteckningar som eventuella bidragande orsaker som förklarar sjukdom och försämring. I dessa journaler finns även underlag i ett flertal journalanteckningar för att det är just arbetet som förklarar sjukdom och försämring. Men de har ignorerat det helt (trots att jag påpekat detta) och tagit fast vid en vag journalanteckning och använt det för avslag.

En annan konstig paragraf i handläggarens motivering till att inte ändra beslut är att hon bland annat skriver att det måste kunna visas att händelserna som lett till min sjukdom har skett och att någon utredning inte är möjlig att göra av någon annan person än mig själv eftersom företaget inte längre finns.

Jag utgår från att hon där menar att det inte är möjligt alls att styrka att dessa händelser skett.

Att skriva in en sådan paragraf i sitt utlåtande verkar väldigt konstigt i detta fall, eftersom det inte är min skyldighet att göra Försäkringskassans utredning i detta och eftersom riktlinjer finns för utredning i dessa fall.

Det står i "Försäkringskassans Vägledning 2003", "5.3.3 Annan skadlig inverkan";

"Det är Försäkringskassans skyldighet att se till att det i ett ärende om
prövning av arbetsskada finns en godtagbar redovisning av en företagen
arbetsplatsutredning (prop. 2001/02:81 avsnitt 4.3.2, s. 43). En individuellt
inriktad utredning måste göras i alla ärenden."
"Sådan kunskap kan uppnås antingen genom en god allmän insikt i de risker som sammanhänger med en viss arbetsmiljö eller genom en noggrant utformad arbetsplatsutredning."

Detta kanske kan bli en nackdel i förvaltningsrätten om de anser att en ordentlig utredning inte har gjorts? Fast kanske bara en nackdel för FK?

Nu blev det mycket här, men tänkte bara få er input på vad ni än kan se kanske kan vara hjälpsamt.
Jag förstår att det är omöjligt att ge särskilt konkreta råd när ni inte har fullständig information, men vad ni än kan bidra är högt uppskattat!

Tack så mycket
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Hans HedströmRegistreringsdatum: 29 januari 2012
Inlägg: 226
Ort: Oxelösund

InläggPostat: 2014-10-14 11:24:45    Rubrik: Ansökan om livränta Svara med citat

Hej!
Angående risken för avvisning syftade jag på vad som står i Vgl 2003:4 ver.12 s.26 punkt 2.1.3 med hänvisning till 113 kap. 7 § SFB där det kan utläsas att genomförd omprövning kan jämställas med domstolsprövning. En förnyad ansökan, som i sak är identisk med den redan omprövade, kan därför jämställas med begäran om omprövning av ett redan avgjort ärende. Under förutsättning att du inte överskridit tiden för överklagan återstår därför endast domstolsprövning av den omprövade ansökan, såvida du inte kan styrka omständigheter som avviker från tidigare framförda.

Jag har själv varit ombud i ett komplicerat skadeärende som nu ligger hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) för andra gången efter bifall i förvaltningsrätten men avslag i kammarrätten. Det gällde en FN-soldat som under krigsliknande förhållanden skadat ryggen år 2000 men inte kunde dokumentera ett exakt skadedatum eftersom följderna av en händelse inte visade sig förrän efter hemkomsten till Sverige. Försäkringskassans beviljade tidsbegränsad livränta men omprövade denna 2005 och hänvisade till konkurrerande skador och sjukdomar samt diverse andra faktorer som saknade grund enligt presenterad bevisning.

Efter att ärendet vandrat upp till HFD och blivit avslaget lyckades man på olika sätt skaffa förnyad och mycket starkare bevisning och ny ansökan gjordes med senarelagt skadedatum (efter 1 juli 2002) för att undvika avvisning p.g.a. Res judicata och kunna åberopa lagändringen. För övrigt åberopades grava felaktigheter i Försäkringskassans handläggning och journalanteckningar samt motsägelsefulla utlåtanden från ett flertal av Försäkringskassans "specialistläkare" och dessutom en jävsituation gällande en av dessa.

I förvaltningsrätten tog nämndemännen till sig bevisningen medan juristdomaren var skiljaktig, dock utan att närmare redogöra för de brister han ansåg finnas i bevisningen. Kammarrätten gick på hans linje och ändrade till soldatens nackdel. Det hör till saken att han 2011 trots allt beviljades 100 % sjukersättning på grund av rådande skadesituation!

Prop. 2001/02:81 kom flitigt till användning men det hjälpte föga att Försäkringskassan underlåtit att vidta en utredning om de arbetsförhållanden som bidragit till skadesituationen. En sådan gjordes däremot av en specialistläkare i Göteborg med hjälp av försvarsmakten. Vid den slutliga bedömningen deltog en viss professor Styf som inledningsvis ansåg att det sannolikt fanns samband mellan åberopad skada och aktuell skadesituation, men när han sex månader senare anlitades av Försäkringskassan som expert gjorde han en helt annan "bedömning"! Ej jävig enligt kammarrätten i Göteborg... Nu ligger ärendet hos HFD sedan juli 2013.

Eftersom din skada har visandedag efter 1 juli 2002 och man har använt sig av felaktig lydelse bör det vara till din förmån. Angående journalanteckningar beror mycket på vem som gjort dessa och deras värde är svåra att bedöma för mig.

Beslutsfattande "över en natt" förekom även i det fall jag beskrev ovan. En mycket omfattande medicinsk dokumentation och arbetsmiljöutredning utförd av bästa tänkbara expertis journalfördes hos Fk:s handläggare 2011-01-05. Dagen efter var helgdag. Den 7 januari tog en ny handläggare över ärendet som bestod av 13 sidor text och 39 bilagor och föredrog detta samma dag för beslutsfattaren som beslöt om avslag 7 januari...

Det kan tilläggas att den överläkare vid Arbets- och miljömedicinska enheten vid sjukhuset i Halmstad som personligen ansvarat för alla utredningar tog mycket illa vid sig när hon fick kännedom om Försäkringskassans extremt snabba arbetstempo!

Det är i och för sig riktigt att bevisbördan ligger hos dig om du åberopar händelser eller omständigheter som grund för din skadesituation, det räcker inte med ett påstående från din sida. Utan närmare kännedom om din tidigare arbetssituation kan jag inte heller bedöma vilka möjligheter det finns att utreda och jämföra skadevållande omständigheter.

Med vänlig hälsning
Hans
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> JURIDIK: Fastställande av rätten till arbetsskadeersättning Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Skapa forum | Supportforum | Användarvillkor | Integritetspolicy | Cookiehantering | Kontakta oss |
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2005
Sidan tog 0.06 sekunder att ladda.