Forumindex Socialpolitiskt och Socialjuridiskt Forum
Ett forum för att diskutera socialpolitik och ställa socialjuridiska frågor
 
 Vanliga frågorVanliga frågor   SökSök   MedlemslistaMedlemslista   AnvändargrupperAnvändargrupper   Bli medlemBli medlem 
 ProfilProfil   Logga in för att läsa dina meddelandenLogga in för att läsa dina meddelanden   Logga inLogga in 


Nekad fast vårdkontakt och påföljd för utebliven samordning

 
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> POLITIK: Socialpolitiska aspekter på sjukförmåner
Föregående ämne :: Nästa ämne  
Författare Meddelande
OSKARRegistreringsdatum: 19 maj 2014
Inlägg: 4
Ort: sthlm

InläggPostat: 2014-05-19 17:48:47    Rubrik: Nekad fast vårdkontakt och påföljd för utebliven samordning Svara med citat

Min fru blev delvis förlamad på operationsbordet efter en enkel rutinoperation i augusti 2012. Hon är sjukskriven sedan dess och saknar fortfarande arbetsförmåga, även om hon återfått viss rörlighet.

Jag har läst i socialstyrelsens publikation ”Uppföljning av ändring i hälso- och sjukvårdslagen gällande fast vårdkontakt m.m. Slutrapport 2012”. Där framgår att patient har rätt till hjälp med samordning av sjukintyg i kontakter med Försäkringskassan. Min fru har upprepade gånger både muntligen och skriftligen begärt denna hjälp efter det att läkare bevisligen skickat in fel underlag till Försäkringskassan. Trots detta så vägrar verksamhetschefen på den aktuella vårdinrättningen att ställa administrativ personal till förfogande.

Jag har sedan kontaktat jurist på Socialstyrelsen och bett om råd. Där fick jag informationen att läkare inte riskerar påföljd för skador som orsakas av deras bristande samordning.

Min fru belastas med kostnader som uppstått efter brister i den administrativa delen av vårdarbetet. Min uppfattning är att man inte kan förvänta sig något kvalitetshöjande arbete inom den administrativa delen av vården så länge som kostnader för brister i vårdsamordningen inte drabbar vårdgivaren. Hennes vård finansieras både av Landstinget och ett privat försäkringsbolag.

Hur ska hon göra för att få hjälp med administrativ samordning och kontakter med Försäkringskassan? Hur kan hon få ersättning för skador som uppkommit av vårdgivarens bristande administrativa samordning med Försäkringskassan?


Mycket tacksam för en kort kommentar.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Maria BengtssonRegistreringsdatum: 06 februari 2012
Inlägg: 188

InläggPostat: 2014-05-19 19:34:59    Rubrik: Hej, Hej Svara med citat

Du skriver:
Jag har läst i socialstyrelsens publikation ”Uppföljning av ändring i hälso- och sjukvårdslagen gällande fast vårdkontakt m.m. Slutrapport 2012”. Där framgår att patient har rätt till hjälp med samordning av sjukintyg i kontakter med Försäkringskassan.

Jag undrar: var exakt i dokumentet står det?

Du skriver:
Hur ska hon göra för att få hjälp med administrativ samordning och kontakter med Försäkringskassn.

Mitt svar: På sidan 54 i dokumentet står det: "En fast vårdkontakt bör däremot kunna bistå patienterna i att samordna vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården och för socialtjänsten samt i förekommande fall andra berörda myndigheter, t ex. Försäkringskassan".

Är det den skrivningen Du åsyftar?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
OSKARRegistreringsdatum: 19 maj 2014
Inlägg: 4
Ort: sthlm

InläggPostat: 2014-05-19 21:30:14    Rubrik: Nekad fast vårdkontakt och påföljd för utebliven samordning Svara med citat

Ja just det
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Maria BengtssonRegistreringsdatum: 06 februari 2012
Inlägg: 188

InläggPostat: 2014-05-19 22:52:37    Rubrik: Men, men. ... Svara med citat

1. . ... var står det "Där framgår att patient har rätt till hjälp med samordning av sjukintyg i kontakter med Försäkringskassan"? Är det ett direkt citat ur texten eller är det Din tolkning?

2. Det vore bra om Du närmare kan beskriva vari bristerna, såsom du uppfattar det, består. Du skriver "Hur ska hon göra för att få hjälp med administrativ samordning och kontakter med Försäkringskassan? Hur kan hon få ersättning för skador som uppkommit av vårdgivarens bristande administrativ samordning och kontakter med Försäkringskassan?" Alltså vari har vårdgivaren brustit när det gäller administrativ samordning med FK?

Svara gärna på 1 och 2, för Du har hållit texten så allmän, så det går inte att förstå vilka brister du åsyftar. Du skriver att läkaren har skickat in fel underlag till FK? Din fru (eller du) borde ha bett att få läsa det underlag läkaren avsåg att skicka in, så att Ni kunde göra rättelser innan slutgiltiga papper sändes vidare till FK och t.ex. försäkringsbolag.

Det uppstår alltid fel i journalföring och andra missförstånd. Därför är det bra om patienten får läsa den dokumentation som sänds vidare till olika myndigheter (inklusive försäkringsbolag) så att inte olösliga framtida fel uppstår. Ett läkarintyg är ett juridiskt dokument som åsyftar att patienten skall kunna få sina rättigheter tillgodosedda, och då inte enbart ur ekonomisk synvinkel. En seriös läkare erbjuder patienten att få läsa igenom den dokumentation som skall sändas vidare och tillåter patienten komma in med synpunkter. Dock har patienten ingen absolut rätt att få ändra dokumentationen utifrån eget tyckande. Men feluppfattningar kan undvikas och patienten kan få en förklaring till det den inte förstår.

Om det smugit sig in fel i dokumentationen, som Ni genom kontakt med intygsskrivande läkare kan intyga, så bör läkaren ifråga snarast skriva en rättelse till FK, efter samordning med Er. Det är väl det bästa som kan göras nu, om jag förstått det hela rätt (?)

Vi kommer att utifrån bästa förmåga försöka besvara det hela, men för det behövs mer exakt information vilka brister Du åsyftar. Vi står alltid på patientens sida, men uppgiften här blir att utreda ev. fel eller missförstånd, så att patientens rättssäkerhet garanteras utifrån gällande lagstiftning och dess praxis.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
OSKARRegistreringsdatum: 19 maj 2014
Inlägg: 4
Ort: sthlm

InläggPostat: 2014-05-20 06:32:13    Rubrik: Nekad fast vårdkontakt och påföljd för utebliven samordning Svara med citat

Återkommer gärna med detaljer, men min fråga gäller hur man gör när läkaren nekar till att erbjuda den administrativa hjälpen som krävs för att rätta fel i sin egen handläggning.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Admin1
Site Admin


Registreringsdatum: 28 januari 2012
Inlägg: 215

InläggPostat: 2014-05-20 08:27:47    Rubrik: Bevisuppgifter Svara med citat

Mycket riktigt som Maria skriver här ovan så är läkarintyget "ett juridiskt dokument som åsyftar att patienten skall kunna få sina rättigheter tillgodosedda". Det är särskilt viktigt, och det har påpekats tidigare i andra trådar, att betrakta läkarintyget och annan medicinsk utredning ur bevissynpunkt, eftersom dessa uppgifter ska styrka den försäkrades grunder för anspråket, i detta fallet mot Försäkringskassan.

Om det blivit felskrivningar i läkarintyg eller övrig medicinsk dokumentation, och uppgifterna sedermera ändras på ett avgörande sätt, är det också lämpligt att rättelsen motiveras på ett hållbart sätt. I annat fall riskerar utredningen att förlora en del av trovärdigheten och rätten till sjukförmånen kan ifrågasättas ur rent juridisk synvinkel.

Detta är extra viktigt om det blir en domstolsprövning av anspråket i förvaltningsrätten, där domstolarna har en mycket god benägenhet att väga in skälen för och emot vilken part som ska tillmätas mest trovärdighet. Sådan brukar flertalet rättsprocesser i domstolarna vara nämligen; parternas kamp om att vinna domstolens förtroende.

Saken kan givetvis underlättas om det är en ny behandlande läkare som gör rättelsen och kommer fram till en annan bedömningen tillsammans med en god motivering till sitt ställningstagande.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
OSKARRegistreringsdatum: 19 maj 2014
Inlägg: 4
Ort: sthlm

InläggPostat: 2014-05-20 17:16:27    Rubrik: Nekad fast vårdkontakt och påföljd för utebliven samordning Svara med citat

Tackar för svar. Ber att få upprepa frågan.

Patienten har drabbats av kostnader på grund av bristande handläggning. Hon har bett om hjälp med samordning med Försäkringskassan för att rätta felen och därmed förhindra fortsatt ekonomisk skada. Hon har rätt att få hjälp, vårdgivaren har skyldighet att hjälpa, men vägrar. Vilken process kan ge henne ersättning för den skada som redan uppstått? Vem kan träda in i vårdgivarens ställe och genomföra det fortsatta samordningsarbetet?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Maria BengtssonRegistreringsdatum: 06 februari 2012
Inlägg: 188

InläggPostat: 2014-05-20 19:45:47    Rubrik: Svara med citat

Hej Oskar

Du får nog återkomma med detaljer kring vad Du uppfattar som fel. Gärna i punktform. Medicinska fel? Administrativa fel? Bemötandefel? o.s.v.

Du har även skrivit "Där framgår att patient har rätt till hjälp med samordning av sjukintyg i kontakter med Försäkringskassan".
Var står det och vad menar Du?

Om nu vårdgivaren vägrar möta din fru och Dig i en diskussion kring vad som förevarit, så måste det ha gått prestige i det hela från vårdgivarens sida. Då kan man bli tvungen anmäla till någon tillsynsmyndighet för att den vägen få vårdgivaren att vakna upp och ta sitt ansvar. Beroende på detaljerna kan olika myndigheter bli aktuella.

Det bör också finnas en Patientnämnd där Din fru bor och de kan vara behjälpliga med praktiska råd.

Att få rättelse för den skada som redan uppstått är nog rätt omöjligt. Patienten har själv ett ansvaratt se till att rätt dokumentation tillställs FK. Se vad jag skrivit tidigare.

I det här läget bör Ni inrikta er på att förhindra framtida skador, att få ärendet på rätt köl så att säga.

Socialstyrelsens skrifter är ofta bra styrdokument men blir till pappersprodukter i den vårdverklighet som existerar. Det går ju att läsa i den skrift Du hänvisat till att många läkare och sjuksköterskor inte känner till Socialstyrelsens skrift och dess följder. Det tar lång tid att implementera förtydligande av viss lagstiftning i den praktiska vården, som ju går på knäna i det vardagspusslet. Vården lider av resursbrist och är på väg mot samma utarmning som skolan, d.v.s. kollaps. Man bör därför som privatperson ta egen kontroll över den "administrativa situationen" (kontakt med FK) om det är möjligt.

För att implementera nya administrativa uppgifter i vården krävs alltså resurstillskott och sanktionsmöjligheter. Bara för att ta en liknelse, så har kommunerna under många år förhalat byggande av gruppbostäder för personer med rättigheter enligt LSS, trots att det i lagen står att detta är en rättighet. Utvecklingsstörda kunde därmed tvingas bo kvar hos förälder långt upp i deras ålderdom. Kommunerna har haft årtionden på sig att planera för boenden då de ju vet ungefär vilka det berör och deras funktionsnedsättning, eftersom kommunen har ansvar för skolgången. För några år sedan infördes Socialstyrelsen sanktionsmöjligheter och då dessa utgår till avsevärda belopp, så har det numera blivit fart på byggandet av bostäder enligt LSS.

Den vårdskada Din fru har fått, var det en oväntat skada eller en risk som följde av operationen. Om det inte var en känd "biverkan" av operationen, så kan det vara lämpligt göra en anmälan till Patientförsäkringen. Tänk då på att det måste göras inom viss tid. Jag tror det är tre år men kolla direkt på deras hemsida. Sök på Internet på ordet Patientförsäkringen.

Hälsar Maria Bengtsson.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> POLITIK: Socialpolitiska aspekter på sjukförmåner Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Skapa forum | Supportforum | Användarvillkor | Integritetspolicy | Cookiehantering | Kontakta oss |
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2005
Sidan tog 0.15 sekunder att ladda.